Möt forskare inom hälsa på Malmö universitet

Är du intresserad av forskning inom hälsa? Under en eftermiddag ges en unik chans att möta några av våra framstående forskare inom medicinska områden som berör oss alla. Föreläsningarna är populärvetenskapliga och vi avslutar med att bjuda på fika.

På liv och död – forskning om cancer
Prof Anette Gjörloff Wingren

Mjuk och len i en torr miljö – huden på molekylnivå
Dr Sebastian Björklund

Munnens bakterier – Bästa vän eller fiende
Prof Gunnel Svensäter

Mitokondriellt DNA som markör för inflammation, depression och suicidalitet
Dr Lars Ohlsson

Att läka ben med metaller som försvinner
Dr Silvia Galli

Moderator: Dr Claes Virdeborn
Var: Gäddan, Citadellsvägen 7, Malmö
När: 25 oktober kl 13.30 – 15.15

Seminariet är öppet för alla men anmäl er gärna till
Magdalena.Almen@mau.se

Open Lab Skåne is
funded by:

Open Lab Skåne is also
supported by: