News & Events

Möt forskare inom hälsa på Malmö universitet

Är du intresserad av forskning inom hälsa? Under en eftermiddag ges en unik chans att möta några av våra framstående forskare inom medicinska områden som berör oss alla. Föreläsningarna är populärvetenskapliga och vi avslutar med att bjuda på fika. På liv och död – forskning om cancer Prof Anette Gjörloff Wingren Mjuk och len i …

Read more

Workshop: Biomarkers – methods and technologies

Welcome to the 14th Annual Workshop of Biofilms – Research Center for Biointerfaces This year our annual workshop will focus on Biomarkers – methods and technologies. Among the speakers are representatives from both academia and industry. Dr Wolfgang Wadsak, the lead of the area Data & Technologies in the Center for Biomarker Research in Medicine …

Read more

Get to know your product – Focus seminar

Open Lab Skåne invites you to a seminar with focus on Material Characterisation. Learning more about a product´s properties is an important part in R&D within most areas of industry. The techniques and methods presented at this seminar are applicable in many fields. This is an opportunity for industry, academia and entrepreneurs to get together …

Read more

Open Lab Skåne listed as good practise

Open Lab Skåne is one of 20 good practises in Europe of research and innovation infrastructures identified in the INNO INFRA SHARE  Interreg – project.      

Read more

Open Lab Skåne is
funded by:

Open Lab Skåne is also
supported by: